Výroční členská schůze

01.04.2016 17:00

                                                          P O Z V Á N K A


 


Na výroční členskou schůzi.


 


Kdy: pátek 1.4.2016 v 17,00 hodin


 


Kde: restaurace Sokolovna – občerstvení zajištěno


 


 


PROGRAM:


 1. Zahájení

 2. Schválení programu

 3. Volba návrhové komise

 4. Kontrola usnesení z výroční členské schůze z roku 2015

 5. Zpráva mysliveckého hospodáře za rok 2015

 6. Zpráva finančního hospodáře za rok 2015 - hlasování

 7. Zpráva předsedy revizní komise za rok 2015 - hlasování

 8. Návrh finančního rozpočtu na rok 2016- hlasování

 9. Diskuze

 10. Schválení usnesení pro rok 2016

 11. Závěr
                          


                                                                                                          za MS Doubrava Bzenec


                                                                                                          VladislavSedlák


                                                                                                            předseda


 

 

Kontakt

Myslivecký Spolek Bzenec Náměstí Svobody 73
Bzenec 696 81
731 444 427 info@msbzenec.cz